Ořechy

Ořechy

O alergii

Slovo ořech jsme si zvykli používat pro označení konzumovatelných semen plodů, jejichž dužina se naopak ke konzumaci příliš nehodí. Je to tedy přesně obráceně než u ovoce, kde se dužina zbaští a semínka většinou vyhazují. Výjimkou je kešú, u kterého je semeno uschováno v hrušce podobné dužině („kešú jablko“), která slouží k výrobě kompotů nebo oblíbené marmelády. Pro ořechy je dále typické, že většinou mají pevnější skořápku, a tak se na obalech můžeme setkat s označením „obsahuje skořápkové plody“, čímž výrobce myslí ořechy. Za pravé ořechy se považují ořechy stromové – ořechy lískové, vlašské, pekanové a makadamové, dále para ořechy, kešu, pistácie, s výhradami i mandle, jedlé kaštany a kokos.

Označení ořechy se ale vžilo i pro semena plodů, které ve skutečnosti patří mezi luštěniny (arašídy) nebo semena borovice (piniové „oříšky“) – ořechy nepravé. Ať jde o ořechy pravé či nepravé, mají podobné znaky i podobné složení a jsou bohaté nenasycenými mastnými kyselinami, bílkovinami, vitamínem E a stopovými prvky. Ořechy mají schopnost odolat nepříznivým vlivům, predátorům a škůdcům. K tomu jsou vybavené speciálními bílkovinami (potenciálními alergeny), tuky a dalšími ochrannými i obrannými látkami.Ořechy-semena musí zabezpečit úvodní růst rostliny, musí tak být bohatě energeticky i mikronutričně (vitamin E, vitaminy skupiny B, draslík, vápník, fosfor) vybaveny. Proto mají také vynikající nutriční (výživovou) hodnotu a pro vysokou tučnost paradoxně i vyhledávanou, lahodnou chuť. Bohužel se jejich bílkoviny mohou stát rizikovými až nebezpečnými alergeny a u malého procenta (do 1 %) populace jsou schopny vyvolat celkovou alergickou reakci.

Ořechové alergeny

Ořechovými alergeny mohou být z nutričního pohledu pouze ořechové bílkoviny. Ořechy jsou zdrojem mnohdy cenných, chutných tuků (nejvíce makadam 75 % a pekan 72 %), hned za nimi se chlubí právě vysokým procentem bílkovin. Přes 20 % mají mandle a pistácie, přes 15 % kešú, vlašský i lískový ořech, pod 10 % pekan a makadam. Přitom k vyvolání reakce může stačit i nepatrné množství příčinného alergenu. Mezi ořechové alergeny, které by měl znát každý alergik na ořechy, patří:

 • Ribonukleázy – malé riziko, termolabilní (citlivý k vyšším teplotám), příčina OAS (orálního alergického syndromu), chrání před napadením predátory, zkřížená reaktivita s ovocem a zeleninou
 • Viciliny – střední až vysoké riziko, termostabilní, tj. teplu (ale i trávicím enzymům) odolné, zkřížená reaktivita s jinými semeny, zejména s luštěninami
 • Leguminy – střední až vysoké riziko, termostabilní, zkřížená reaktivita např. s luštěninami 
 • 2S-albuminy – vysoké riziko, termostabilní, zkřížená reaktivita s arašídem i s jinými semeny (např. sezam)

Zkřížená alergie a ořechy

Podobnost ořechových alergenů mezi jednotlivými druhy je příčinou, že ořechový alergik obvykle reaguje hned na více ořechů současně. Například alergik na lískový ořech může reagovat i na kešu, pistácie nebo arašídy. Již tak složité zkřížené mechanismy komplikuje skutečnost, že se některé ořechové bílkoviny podobají alergenům pylů břízovitých stromů. To je také důvod, proč někteří alergici na pyl břízy pociťují nepříjemné pálení a svědění v ústech po konzumaci např. lískového ořechu, vlašského ořechu, méně často mandle nebo dokonce arašídu.

Alergologické vyšetření

Váš ošetřující lékař bude zjišťovat podrobnosti o vaší ořechové anamnéze, tj. o vašich potížích a jejich spojitosti s konzumací ořechů. Důležité budou fakta o onemocnění ve vaší rodině (např. potravinová alergie u rodičů a sourozenců), jakož i váš celkový zdravotní stav, vaše léková anamnéza, stravovací návyky, vaše volnočasové aktivity i profesní zátěž. Všechna data by měla sloužit k upřesnění vyšetřovací strategie. Při podezření z ořechové alergie patří mezi základní vyšetření jednak laboratorní testy a jednak kožní testy s nativními (přirozenými) potravinami, včetně ořechů – strouháním nebo drcením ořechů se zhotoví hmota, kterou lze použít jako medium podobné standardizovaných roztokům používaných např. testování pylů. V některých případech se může přistoupit k eliminačně-expozičním testům, které by měly být optimálně provedeny tak, aby pacient nevěděl, zda jí podezřelý oříšek či nikoli. Tento typ testu se označuje termínem „zaslepená“ expozice. Syntéza anamnestických údajů s výsledky alergologicko-imunologických vyšetření by pak měla pomoci stanovit správnou diagnózu i bezpečnou dietu, s návratem k vytoužené kvalitě života.

Léčba a dieta

Akutní reakce by měla v reálném životě dobře diagnostikovaného alergika vzniknout opravdu jen náhodnou. Např. nevědomou konzumací ořechů, popř. kontaktem nebo inhalací ořechového aerosolu. Pokud tento stav nastane, je nutné podat léky, které byste měli mít předepsány svým ošetřujícím lékařem/alergologem. V tomto smyslu by měli být ostražití zejména pacienti, u kterých stačí k nežádoucí reakci pouhé stopy ořechových bílkovin. Pro představu může jít jen o miligramy (tisícina gramu) alergenu skrytého v malém ořechovém drobečku – skrytá alergie. Na tomto místě je korektní zmínit, že byly ve světě popsány závažné reakce i na mikrogramy ořechových alergenů (tisícina miligramu, milióntina gramu), ale šlo jen o zcela ojedinělé, raritní případy. I přes vysokou opatrnost pak může dojít k dietnímu omylu, včetně požití potravin s označením „může obsahovat stopy ořechů“. U těchto vysoce rizikových alergiků by dominantou záchranného balíčku první pomoci měla být adrenalinová injekce – zvládnutí bezchybné manipulace pak musí být samozřejmostí. Alergik, rodinní příslušník nebo opatrovník by měli znát klíčové projevy nebezpečné alergické reakce, měli by ovládat zásady první pomoci, včetně správné aplikace záchranné medikace. Lékař by měl alergika poučit o typu, charakteru, chování, zkřížených reakcích i o jiných rizicích příčinného alergenu/alergenů. Pacient pak musí dbát na konzumaci pouze bezpečných potravin, s omezením rizika konzumace skrytého alergenu na minimum. Důležitá je permanentní kontrola složení potravin, čtení etiket, pozor na potraviny neoznačené nebo na ty potenciálně kontaminované. Reakci může vyprovokovat například neškodný koláč, který se omylem dostal do přímého kontaktu s ořechovým muffinem, za předpokladu „předání“ miniaturního kousku nebezpečného oříšku.

Ořechy v potravinách

Výrobce potraviny je ze zákona povinen upozornit spotřebitele na přítomnost skořápkových plodů (ořechů) a výrobků z nich. Prodejce pak zákazníka informuje např. pomocí informačních cedulí, jídelním lístkem nebo ústně. V příbalovém letáku balených potravin musí být alergen výrazně (např. barevně nebo tučně) označený. Na některých produktech naleznete text „může obsahovat stopy lískový ořechu, vlašského ořechu“ apod. Jde o nepovinný údaj, kterým výrobce v lepším případě odpovědného přístupu upozorňuje zákazníka na možnou kontaminaci výrobku z provozu, kde mohou být a také většinou i jsou zpracovávány ořechy. V horším případě může jít jen o pouhý alibismus, proč by si výrobce dělal s alergií svých zákazníků starosti.Jako stopové množství se chápe desetinásobek hmotnosti detekčního limitu, což ve skutečnosti představují jednotky miligramů bílkoviny v jednom kilogramu (nebo i litru) potraviny.

Potraviny, které mohou obsahovat ořechy

 • pekárenské produkty, bonbony, čokolády, cukroví, oplatky, sušenky, křupky, zmrzliny, obilné snídaně, müsli, hotové omáčky, dresinky, produkty z asijské, italské nebo i mexické kuchyně

Ořechy v cukrárně

 • marcipán: směs cukru, mandlí, popř. i dalších ořechů
 • nugát: čokoláda, arašídy, mandle a lískové ořechy
 • griliáš: karamelizovaný cukr a ořechy
 • fondán: cukr, škrobový sirup, mléko, čokoláda, ovoce a ořechy
 • chalva: cukr, kakao, mléko, slunečnicový, sezamový nebo ořechový olej

Otázky a odpovědi

Máte alergii na hlavní alergeny českých stromů a s ní spojenou zkříženou alergii mezi těmito alergeny a hlavním alergenem lískového ořechu. Není výjimečné, že se tato alergie zhoršuje v sezónně břízy, kdy se sčítá nálož alergenů pylových i potravinových, ve vašem případě i nálož rozptýleného alergenu lískového oříšku v aerosolu (pach). Děláte správně, že se lískovému ořechu vyhýbáte, i když se vážnější reakce bát nemusíte. Vaší alergií trpí okolo 2-3 % Čechů a říká se jí trochu krkolomně pylově-potravinový ústní alergický syndrom.

Překvapuje mě, že nejste v péči alergologa už od té nehody v dětství. Vaše obtíže jsou s vysokou pravděpodobností způsobeny alergií k ořechovému alergenu, popř. alergenům, které mohou patřit k těm rizikovější. Nemusí jít jen o alergen kešú, ale i jiných ořechů nebo dokonce semen, viz ten váš opakovaný břišní diskomfort. Vyšetření alergologem je více než vhodné, jedině on vám řekne, jaké alergeny jsou pro vás nebezpečné a jak se máte dietně zachovat. Možná přijde i na původ vaší břišní nepohody, která ovšem může být i zcela jiného původu (žaludek., žlučník apod.).

Vaší alergií trpí několik procent populace, jde o klasický příklad zkřížené alergie mezi stromy a stromovými ořechy, potažmo kořenovou zeleninou. Ve vašem případě jde o lísku, její ořechový plod, mandli a mrkev. Tato alergie není nebezpečná, jen nepříjemná. Může po letech vymizet, může se však i zhoršovat a počet potravinových alergenů narůstat. Zřejmě proto vám byla doporučena dieta i bez ořechů, které vám nevadí. Neříkáte, který lékař vám jí doporučil, byl-li to alergolog, zřejmě se opírá i o koncentraci vašich alergických protilátek, které zřejmě vyšly zvýšené i proti jiným ořechům. To jsou ale jen spekulace. Osobně bych na této dietě netrval, na prognózu vaší alergie nemá a nebude mít zásadní vliv, nicméně na vašem místě bych strategii i motivaci diety podrobněji rozebral s vaším ošetřujícím lékařem.

Na vaši otázku nelze uspokojivě odpovědět. Nepochybně jde o alergii k alergenu, který patří do velmi rizikové skupiny tzv. zásobních bílkovin jak luštěnin, tak ale i jiných semen. To je zřejmě i důvodem vašich obav. Máte-li adrenalin, jste jistě v rukou zkušeného alergologa. Pokud nikoli, urychleně se svěřte do jeho péče. U dcery musí být bezpodmínečně pojmenován spouštěcí alergen, což by mohlo vyřešit i váš strach z možných zkřížených alergií. Takže mnoho úkolů: alergolog, důkladně objektivizovaná alergie, podrobné rozebrání rizik vámi jmenovaných potravin, poučení personálu školy a další nezbytnosti.Například je potřeba vědět, že sója a arašíd jsou také luštěniny, zkřížená alergie ale nebývá s běžnými luštěninami příliš častá. Ještě méně pravděpodobnější je zkřížená alergie mezi cizrnou, lupinou a běžnými ořechy nebo s mákem. Ale co je či není pravděpodobné., to odkryje alergologické, opravdu pečlivé vyšetření. Ve výjimečných případech včetně expozičních potravinových testů ve zdravotnickém zařízení, pod dozorem. Třeba vám budou nakonec ořechy povoleny.

Pravděpodobně o alergii nejde, nicméně není na škodu absolvovat základní vyšetření, zásadně proto začít u praktického lékaře. Od posoudí, zda se máte objednat na alergologii. Tipuji, že to potřeba nebude.

PAPRSK

autorem tohoto článku je

reklama
Edit Template

Sdílejte náš obsah dál

Poslední články

 • Vše
Edit Template