První pomoc

Vážné příznaky při anafylaktické reakci

Nejzávažnější alergická reakce se nazývá anafylaxe a lékem první pomoci je adrenalin.

Kůže a sliznice

Svědění, pálení, zarudnutí, otok, kopřivka.

Ústa, nos a oči

Svědění a otok jazyka, sliznic v ústech a rtů.

Vodová rýma, ucpaný nos .

Pálení, slezení a otok očí, zarudnutí spojivek.

Hrdlo

Svědění, otok, potíže s polykáním, pocit cizího tělesa, chrapot.

Dýchání

Dráždivý kašel, ztížené dýchání, dušnost, pískoty při výdechu.

Zažívání

Nevolnost, zvracení, bolesti a křeče v břiše, průjem.

Oběh

Zrychlení nebo nepravidelnost pulzu. Pokles krevního tlaku. 

Nervový systém

Neklid, pocity strachu, změny vnímání, bolesti, křeče, mdloba, ztráta vědomí. 

Kombinace příznaků probíhá současně

První pomoc při anafylaxi

1.

Bez prodlení aplikujte autoinjektor s adrenalinem. Podejte další léky z balíčku první pomoci podle pokynů. Druhou dávku adrenalinu je možné podat Za 5-15 minut.

2.

Zůstaňte u nemocného a uklidněte ho, zamezte dalšímu vstřebávání a kontaktu alergenu, zamezte přehřátí nebo podchlazení.

3.

Zajistěte vhodnou polohu. Položte ho na záda a zvedněte dolní končetiny. Pokud je mu nevolno nebo zvrací, je vhodná stabilizovaná poloha na boku, při dušnosti vyhovuje polosed. Nikdy ho nenuťte vstát.

4.

Zajistěte základní životní funkce, v případě nutnosti zahajte resuscitaci, přednostně masáž srdce.

5.

Přivolejte RZP – telefoní číslo 112 nebo 155, nahlaste „vážná alergická reakce nebo anafylaxe“.

6.

Po příjezdu předejte posádce RZP informace o reakci, o podaných lécích a předejte použitý autoinjektor.

Důležité informace

  • K dietnímu omylu nebo chybě a spuštění alergické reakce může dojít i při nejvyšší opatrnosti. Buďte na tuto situaci psychicky připraveni a vždy noste balíček první pomoci s léky u sebe.
  • U vážné reakce proveďte všechny kroky vedoucí ke zmírnění potíží a záchraně života bez zbytečného odkladu.
  • Adrenalin je při anafylaxi lékem první volby. Při záchraně života nemá jeho podání kontraindikace.
  • Včasné podání autoinjektoru s adrenalinem je při anafylatické reakci život zachraňující. Neváhejte s jeho podáním do zevního kvadrantu stehna i přes oděv.
  • Uvědomte si, že antihistamika a bronchodilatační léky na anafylaxi nestačí.

Mírné příznaky při alergické reakci

Kůže a sliznice

Lokalizované svědění, kopřivka. 

Oči

Slzení očí, zarudnutí spojivek.

Hrdlo

Svědění sliznic v ústech.

Kýchání, vodová rýma.

Zažívání

Nevolnost, nepříjemné zažívací pocity.

První pomoc při mírné alergické reakci

1.

Podejte léky z balíčku první pomoci podle pokynů

 

2.

Nejzávažnější alergická reakce se nazývá anafylaxe a lékem první pomoci je adrenalin.

3.

Zůstaňte u nemocného a uklidněte ho.

4.

Informujte o příhodě pacientovi blízké (rodiče, partnera)

5.

Pokud se potíže zhoršují, podejte autoinjektor s adrenalinem, poskytněte první pomoc a postupujte jako u vážné reakce.

6.

O průběhu a závažnosti informujte ošetřujícího lékaře.

Obsah balíčku první pomoci

1 autoinjektor s adrenalinem

  • Adrenalin je lékem první volby při anafylaxi. Aplikuje se do stehenního svalu dle instrukcí. Pokud nedojde ke zlepšení stavu mezi 5-15 minutou, aplikujte druhý autoinjektor.

 

2 antihistaminikum

  • Potlačuje alergickou reakci a zmírňuje příznaky. Má pozdější nástup účinku.

 

3 kortikoid

  • Je hormonální lék, který ovlivňuje průběh alergické nebo anafylaktické reakce. Potlačuje příznaky alergické reakce. Působí preventivně proti dvoufázovému průběhu.

 

4 inhalační bronchodilatátor

  • Je lék, který po vdechnutí uvolňuje stažené průdušky. Inhalační lék je nejlépe podat přes nástavec.

 

(Dávka léků je určena hmotností pacienta)

balicek prvni pomoci