Anafylaxe po potravině indukovaná fyzickou námahou – FDEIA

Anafylaxe neboli anafylaktická reakce je život ohrožující stav, při kterém organismus
nadměrně reaguje na styk s alergenem. U části pacientů s potravinovou alergií se alergická (anafylaktická) reakce rozvine pouze ve spojitosti s fyzickou námahou (FDEIA = food dependent exercise induced anaphylaxis). A to zejména, pokud fyzické námaze předchází konzumace potraviny v rozmezí několika hodin, ve většině případů se jedná o specifickou potravinu. Nejčastěji jsou postiženi adolescenti a mladí dospělí s převahou mužů. Celá řada potravin může způsobit FDEIA, nejčastěji pšenice a korýši, dále stromové ořechy, arašídy, mléko, vejce, některé druhy ovoce a zeleniny.

WDEIA (wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis) je v podtypem FDEIA, kde příčinnou potravinou je pšenice. Protein omega-5 gliadin (Tri a 19) byl identifikován jako nejdůležitější alergen u tohoto onemocnění, figuruje také ale u anafylaxe po pšenici nezávislé na námaze. U řady pacientů s projevy FDEIA se může časem rozvinout reakce i bez účasti fyzické námahy za předpokladu, že je konzumováno dostatečné množství pšenice.

Typickými příznaky jsou pocit horkosti, svědění, kopřivka, otoky, ztížené dýchání, zvracení, průjem, pocit slabosti. Stav může vyústit až v závažnou reakci – anafylaxi. U řady pacientů se příznaky rozvinou pouze za přítomnosti dalších faktorů (nesteroidní protizánětlivé léky, alkohol, extrémní teploty nebo vysoká vlhkost, menstruace u žen, pylová sezona nebo infekce).

Diagnóza je ve většině případů založena na pečlivě odebrané anamnéze a okolnostech reakce. Příznaky alergické reakce se rozvíjejí při fyzické námaze (nebo krátce po ní) pouze za předpokladu, kdy předcházela konzumaci potravin (typicky ne více než 2-3 hodiny, max. 6 hodin). Alergické projevy nejsou přítomny po požití potraviny bez následné fyzické námahy. Pacienti si někdy nemusí být vědomi souvislosti reakce při fyzické zátěži s potravinou, protože ta je jinak běžně tolerována.

Při rozvoji akutní reakce je nutné ihned ukončit fyzickou aktivitu a postupovat stejně jako u ostatních forem anafylaktické reakce (užít léky z pohotovostního balíčku, podat autoinjektor s adrenalinem, … dle doporučení lékaře). Je nutné se vyhýbat příčinné potravině před fyzickou námahou po dobu nejméně 4-6 hodin. Jednoduchým řešením může být plánování sportovních aktivit ráno nalačno. Režimová opatření musí být individualizována pro každého pacienta v závislosti na závažnosti a frekvenci symptomů i významu dalších identifikovaných faktorů.

Prognóza je dobrá, většina pacientů má méně anafylaktických reakcí po identifikaci jejich příčiny. Důležitá je úprava režimu ve smyslu vyhýbání se fyzické aktivitě po jídle, po podání nesteroidních protizánětlivých léčiv, během extrémního počasí a pylové sezony u pylových alergiků.

MUDr. Daniela Potyszová
Alergomed s.r.o., Třinec – Lyžbice

Avatar

autorem tohoto článku je

reklama
Edit Template

Sdílejte náš obsah dál

Poslední články

  • Vše
Edit Template

Alergienapotraviny.cz © 2023

František Solař