Anafylaxe po potravině indukovaná fyzickou námahou – FDEIA

Anafylaxe neboli anafylaktická reakce je život ohrožující stav, při kterém organismus
nadměrně reaguje na styk s alergenem. U části pacientů s potravinovou alergií se alergická
(anafylaktická) reakce rozvine pouze ve spojitosti s fyzickou námahou (FDEIA = food
dependent exercise induced anaphylaxis). A to zejména, pokud fyzické námaze předchází
konzumace potraviny v rozmezí několika hodin, ve většině případů se jedná o specifickou
potravinu. Nejčastěji jsou postiženi adolescenti a mladí dospělí s převahou mužů.
Celá řada potravin může způsobit FDEIA, nejčastěji pšenice a korýši, dále stromové ořechy,
arašídy, mléko, vejce, některé druhy ovoce a zeleniny.

WDEIA (wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis) je v podtypem FDEIA, kde
příčinnou potravinou je pšenice. Protein omega-5 gliadin (Tri a 19) byl identifikován jako
nejdůležitější alergen u tohoto onemocnění, figuruje také ale u anafylaxe po pšenici
nezávislé na námaze. U řady pacientů s projevy FDEIA se může časem rozvinout reakce i
bez účasti fyzické námahy za předpokladu, že je konzumováno dostatečné množství
pšenice.

Typickými příznaky jsou pocit horkosti, svědění, kopřivka, otoky, ztížené dýchání, zvracení,
průjem, pocit slabosti. Stav může vyústit až v závažnou reakci – anafylaxi.
U řady pacientů se příznaky rozvinou pouze za přítomnosti dalších faktorů (nesteroidní
protizánětlivé léky, alkohol, extrémní teploty nebo vysoká vlhkost, menstruace u žen, pylová
sezona nebo infekce).

Diagnóza je ve většině případů založena na pečlivě odebrané anamnéze a okolnostech
reakce. Příznaky alergické reakce se rozvíjejí při fyzické námaze (nebo krátce po ní) pouze
za předpokladu, kdy předcházela konzumaci potravin (typicky ne více než 2-3 hodiny, max.
6 hodin). Alergické projevy nejsou přítomny po požití potraviny bez následné fyzické
námahy. Pacienti si někdy nemusí být vědomi souvislosti reakce při fyzické zátěži s
potravinou, protože ta je jinak běžně tolerována.

Při rozvoji akutní reakce je nutné ihned ukončit fyzickou aktivitu a postupovat stejně jako u
ostatních forem anafylaktické reakce (užít léky z pohotovostního balíčku, podat autoinjektor
s adrenalinem, … dle doporučení lékaře). Je nutné se vyhýbat příčinné potravině před
fyzickou námahou po dobu nejméně 4-6 hodin. Jednoduchým řešením může být plánování
sportovních aktivit ráno nalačno. Režimová opatření musí být individualizována pro každého
pacienta v závislosti na závažnosti a frekvenci symptomů i významu dalších identifikovaných
faktorů.

Prognóza je dobrá, většina pacientů má méně anafylaktických reakcí po identifikaci jejich
příčiny. Důležitá je úprava režimu ve smyslu vyhýbání se fyzické aktivitě po jídle, po podání
nesteroidních protizánětlivých léčiv, během extrémního počasí a pylové sezony u pylových
alergiků.

MUDr. Daniela Potyszová
Alergomed s.r.o., Třinec – Lyžbice