Obilniny

Obilniny

O alergii

Obilniny (cereálie) tvoří významnou složkou potravy většiny lidí na světě a byly zavedeny do lidské výživy před 10 tisíci lety. V konzumaci obilných mouk postupně začala dominovat pšeničná mouka. Obilné zrno je složeno ze škrobů a bílkovin. Tyto bílkoviny mohou u citlivých jedinců vyvolávat nežádoucí specifickou imunologickou reakci. Nejdůležitějšími bílkovinami jsou ve vodě rozpustné albuminy a globuliny, a nejvíce zastoupená ve vodě nerozpustná bílkovina – lepek. Reakce imunitního systému na lepek může být různá a dle toho pak vzniká buď celiakie, alergie na pšeničnou mouku nebo neceliakální lepková přecitlivělost. Obsah lepku je nejvyšší v pšenici, následuje žito a pak až ječmen. V ovsu je pouze přítomný avenin, který není toxický pro vznik celiakie.

15 % všech potravinových alergií je alergie na pšenici, do 5 let věku je v 7 % příčinou všech PA. Pokud vznikne alergie před 1. rokem, je velká šance k jejímu ústupu a vyhasnutí. Alergik jen na pšeničné rozpustné bílkoviny je v 80 % bez zkřížené reakce, při alergii na lepek je zkřížená reakce i na lepek žita a ječmene. Obilná mouka může způsobit časnou alergickou reakci prostřednictvím IgE protilátek, kdy se příznaky objevují do 30 minut po požití moučné bílkoviny. Nejčastějšími příznaky jsou kožní, trávicí nebo dechové obtíže, které mohou vyústit až do celkové život ohrožující alergické reakce (anafylaxe) s poruchou vědomí. Tato celková systémová alergická reakce na pšenici je často spojená s fyzickou námahou: na pšenici závislá a námahou indukovaná anafylaxe (WDEIA). Za tuto reakci je zodpovědná bílkovina omega-5-gliadin pšeničného lepku. Inhalačním typem alergie na mouku je tzv. astma pekařů. Alergen provokuje pacienta po nadechnutí mouky a vyprovokuje u něj astmatický záchvat. Alergické reakce na pšenici mohou být i opožděné (zprostředkované non-IgE mechanismy). U kojenců a batolat se může jednat o FPIES – potravinovou bílkovinou indukovanou enterokolitidu. Po podání pšeničné mouky dochází do 1 – 3 hodin k masivnímu zvracení, s odstupem 5 – 8 hodin může docházet k těžkým průjmům, apatii dítěte, bledosti. Velké ztráty tekutin mohou vést k rychlé dehydrataci a projevům šoku. Lepek a další pšeničné bílkoviny mohou v trávicím traktu vyvolat i non-IgE imunologický zánět, tzv. eozinofilní enteropatii. Nejčastěji bývá postižen jícen (eozinofilní ezofagitida) nebo tlusté střevo (eozinofilní kolitida). Nejčastějšími příznaky jsou poruchy polykání, břišní diskomfort, poruchy pasáže potravy, neprospívání. Pro diagnozu je potřeba mikroskopické vyšetření vzorku sliznice trávicího traktu s průkazem většího počtu eozinofilů (bílých krvinek alergického zánětu).

Alergologické vyšetření

V úvodu alergologického vyšetření se setkáte s lékařem, který během rozhovoru zjišťuje podrobnosti o vašich aktuálních potížích a jejich spojitosti s potravinou. Zajímají ho i další informace – například o vašem zdravotním stavu, o vašich stravovacích návycích, o lécích, které užíváte, o nemocech, které se vyskytují v rodině a o prostředí, ve kterém žijete a pracujete. Lékař odebírá anamnézu, která významně pomůže při stanovení správné diagnózy. Součástí alergologického vyšetření potravinových alergií jsou kožní testy – v případě podezření na moučnou bílkovinu s čerstvou pšeničnou event. i žitnou a ječnou moukou. Ke zpřesnění diagnostiky částečně pomáhá vyšetření specifických IgE protilátek extraktu pšeničné mouky, lepku a proti jednotlivým alergenovým molekulám pšeničné mouky- Tri a 14 (lipidtransferový alergen), Tri a 19 (omega-5-gliadin). Jejich pozitivita je považována za ukazatel časné alergie s rizikem závažných klinických příznaků. Zlatým standardem diagnostiky je eliminačně-expoziční text. Eliminační dieta bez obilné lepkové bílkoviny by měla probíhat 2 – 4 týdny. Pro definitivní potvrzení diagnózy, za předpokladu ústupu sledovaných obtíží a především v případě ne zcela jasné diagnózy, by se měl provést expoziční test. Jedná se o podávání podezřelé moučné potraviny v určitých časových intervalech v předem určených, stoupajících dávkách pod dohledem lékaře.

Léčba a dieta

Léčba spočívá v eliminační dietě. Délka diety se řídí věkem dítěte. Alergie na základní potraviny včetně pšeničné mouky mají v dětském věku tendenci k vyhasínání. Pokud alergie vypukla až po 1. roce věku a později, je potřeba počítat s bezmoučnou dietou v trvání i mnoha let. Z důvodu vyhasínání není obilná alergie u dospělých tak častá, na druhou stranu má pak však celoživotní charakter a z toho plynoucí celoživotní bezpšeničná nebo bezlepková dieta. Vyhýbání se alergenu a dieta bez problematické potraviny zabrání vzniku alergické reakce. Na základě výsledků specializovaného vyšetření vám lékař upřesní, jaké obiloviny je nutné vyřadit. Důležitá je neustálá kontrola složení potravin. Pozor na skryté alergeny a kontaminované potraviny. Reakci může vyprovokovat i nepatrné množství alergenu.

V případě rizika závažné alergické reakce po požití pšeničné nebo lepkové obiloviny je potřeba být lékařem vybaven balíčkem první pomoci. I přes největší opatrnost může dojít k dietnímu omylu nebo chybě, proto je nošení balíčku první pomoci s léky nutné. Alergik nebo jeho opatrovník musí znát příznaky nežádoucí reakce, zajistit první pomoc a neprodleně podat léky podle instrukcí. Použití pohotovostního balíčku a zácvik je prováděn na alergologickém pracovišti.

Život s alergií a užitečné rady

Náhrada za obilnou mouku je mouka rýžová, kukuřičná, z luštěnin (soji, hrachu, lupiny), z ořechů, bramborová, z pohanky a laskavce (amarantu). O přítomnosti obilovin obsahující lepek v potravinách musí být spotřebitel informován podle nařízení EU 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům. Povinné značení obilovin na etiketách pomůže alergiků na mouku jen částečně. Informace jsou důležité pro celiaky, kteří mají z jídelníčku vyloučený lepek.

Zařazení obilovin do stravy

Neopodstatněné odkládání zařazení obilovin do stravy u nejmenších dětí přispívá ke vzniku potravinové alergie. U zdravých dětí je doporučeno podávat lepkové i nelepkové mouky v době imunologického okna (od konce 4. až do 6. měsíce věku). Je to nejpříznivější doba k navození tolerance. V případě reakce a potvrzení alergie je nutné obiloviny dle instrukcí vyřadit. U dětí je velká pravděpodobnost navození tolerance na potravinu tzv. vyhasnutí alergie. Toto vyhasnutí se zjišťuje provedením expozičního testu po dostatečně dlouhé dietě pod dohledem lékaře.

PAPRSK

autorem tohoto článku je

reklama
Edit Template

Sdílejte náš obsah dál

Poslední články

  • Vše
Edit Template