Život s alergii

Značení potravin

Základní požadavky na označování všech potravin jsou obsaženy v zákonu č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, ve vyhlášce č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků a v dalších ustanoveních. Nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům udává povinnost informovat spotřebitele vhodnou formou o přítomnosti alergenů u balených, zabalených i nebalených potravin. Informační povinnost v EU, tedy i v České republice, se vztahuje na 14 potravinových alergenů.

Mezi nejčastější alergenní potraviny patří tzv. “silná osmička” neboli “big eight”: mléko, vejce, lepek, ořechy, arašídy, sója, ryby a mořské plody.

shopping-illustration
undraw_healthy_lifestyle_re_ifwg

Stravování s potravinovou alergií

Potravinovou alergií trpí nejméně 4-7 % dětí. Ke 20 % alergických reakcí po potravině dochází ve školách. Až ⅔ škol mají mezi žáky alespoň 1 dítě s rizikem anafylaxe.

Velmi důležitá je spolupráce rodičů se školou.

Před tím než nastoupí vaše dítě do školy, snažte se získat maximum informací o potravinové alergii vašeho dítěte. Předejte informace zaměstnancům školy, včetně zaměstnanců stravovacího provozu.

Dítě s potravinovou alergií ve škole

Potravinovou alergií trpí nejméně 4-7 % dětí. Ke 20 % alergických reakcí po potravině dochází ve školách. Až ⅔ škol mají mezi žáky alespoň 1 dítě s rizikem anafylaxe.

Velmi důležitá je spolupráce rodičů se školou.

Před tím než nastoupí vaše dítě do školy, snažte se získat maximum informací o potravinové alergii vašeho dítěte. Předejte informace zaměstnancům školy, včetně zaměstnanců stravovacího provozu.

undraw_back_to_school_inwc