Pojmy

Profesní názvy

Tuto stránku jsme pro vás připravili, abychom vám poskytli užitečné informace a přehled o profesních pojmech týkajících se potravinových alergií. Chceme vás seznámit s odbornými termíny a výrazy, které se v oblasti potravinových alergií běžně používají.

 • akutní symptomy alergické reakce – náhle vzniklé příznaky, bezprostředně nebo po krátkém čase po setkání s alergenem
 
 • autoinjektor s adrenalinem je pohotovostní lék, součást balíčku první pomoci.
 
 • alergen – látka, která je schopna u vnímavých jedinců vyvolat alergickou reakci
 
 • alergická reakce je přehnaná reakce imunitního systému na látky (alergeny), se kterými se setkáváme v prostředí
 
 • anafylaxe – vážná, rychle vznikající celková alergická reakce, která může být i smrtelná
 
 • astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. příznakem onemocnění může být dušnost, pískání na průduškách, kašel. Mnoho lidí s potravinovou alergií má také astma. Je u nich větší riziko vzniku vážných reakcí, patří mezi rizikové pacienty.
 
 • balíček první pomoci – balíček, kterým jsou vybaveni alergici po prodělané vážné reakci nebo pacienti rizikoví, obsahuje léky první pomoci, které ovlivní a potlačí alergickou reakci a kartičku alergika s návodem jejich použití
 
 • celková alergická reakce – alergická reakce, která postihne současně více orgánových systémů- oběhový, dýchací, zažívací, nervový, způsobí změny na kůži a sliznicích a podobně
 
 • cross-kontakt – situace, kdy se potravina dostane do kontaktu s jinou a jejich bílkoviny se smíchají. Příměs přitom nemusí být viditelná. Pro potravinové alergiky může být toto smíchání velmi nebezpečné.
 
 • dyspnoe (dušnost) – stav ztíženého dýchání s pocitem tlaku na hrudi. Může být příznakem alergické reakce po požití potraviny.
 
 • dvoufázová reakce (bifázická reakce) – u potravinových alergiků se stává, že po odeznění první fáze alergické reakce nastupuje po několika hodinách fáze druhá. Proto je po prodělané reakci vhodné sledování nemocného v nemocničním zařízení.
 
 • edém – otok
 
 • eliminační dieta – dieta při které jsou vyřazeny alergeny ze stravy, používána pro zjištění příčinného potravinového alergenu nebo léčebně
 
 • eliminační test s potravinou je vyšetřovací metoda, kterou se zjišťuje, zda po vyřazení určité potraviny vymizí příznaky
 
 • ekzém je chronický, neinfekční kožní zánět, může být alergického i nealergického původu
 
 • erytém – zarudnutí
 
 • expoziční test s potravinou je vyšetřovací metoda, kterou se zjišťuje, zda po podání určité potraviny se projeví alergické příznaky, často jí předchází eliminace určité potravin
 
 • histamin je látka, která je zodpovědná za většinu příznaků při alergické reakci
 
 • imunoglobulin E (IgE) je protilátka vytvářena v těle, alergici a atopici mají hodnoty IgE zvýšené. Vyšetřuje se laboratorně po odběru krve.
 
 • intolerance potraviny – jde o reakci, která nemá imunologický podklad. Často je s alergickou reakcí zaměňována, protože po požití potraviny mohou být podobné.
 
 • kožní test s potravinou – vyšetřovací metoda, která zjišťuje alergickou přecitlivělost (senzibilizaci) na potravinu. Diagnóza potravinové alergie se stanoví až v případě, pokud má pacient i odpovídající příznaky.
 
 • lokální alergická reakce – alergická reakce, která se projevuje místně
 
 • nauzea – pocit na zvracení
 
 • oddálené příznaky alergické reakce na potravinu – projevy alergické reakce po potravině se může projevit i s odstupem několika hodin až dvou dnů. Odhalení spouštěcí potraviny je v tomto případě těžší.
 
 • specifický imunoglobulin E (sIgE) – protilátka na konkrétní potravinu tvořená v těle. Jeho zvýšená hladina pomáhá k diagnostice potravinové alergie. Samotné zvýšení sIgE diagnozu potravinové alergie nestanoví, musí být přítomny i klinické projevy.
 
 • urtikarie (kopřivka) je lékařský název pro svědivý výsev pupenů na kůži, které jsou podobné jako po popálení kopřivou
 
 • cross reactivity (zkřížená reaktivita) – schopnost protilátek vázat se na antigen (alergen), který nestimuloval jejich produkci. I při kontaktu s tímto „novým“ alergenem, pak může dojít k alergické reakci. Klasickým příkladem je potravinová alergie (např. jablko, celer, lískový ořech, soja a další) u březových alergiků, kdy části bílkovin v těchto potravinách jsou do určité míry shodné s hlavní bílkovinou pylu břízy a člověk který vytvořil alergické protilátky proti pylu břízy, může proto zareagovat alergickou reakcí i na tyto potraviny

 • OAS (orální alergický syndrom) – lokální alergická reakce v oblasti dutiny ústní. Příznaky mohou být otok rtů, svědění a otok v dutině ústní, škrábání v krku po požití příčinné potraviny. Je klasickou reakcí březových alergiků na konzumaci potravin podobných pylu břízy (viz CR)

Alergienapotraviny.cz © 2023

František Solař