Mořské plody

Mořské plody

O alergii

Alergií na korýše a měkkýše („mořské plody“) trpí více než 3 % celosvětové populace. Více se vyskytuje v přímořských státech. U nás se s ní setkáváme minimálně, což se pravděpodobně s rostoucí oblibou mořských plodů změní. Jedná se o alergii rizikovou a většinou celoživotní, která není totožná s alergií na ryby, potíže vyvolávají jiné alergeny. Korýši a měkkýši spolu s rybami, arašídy a ořechy nejčastěji vyvolávají těžké anafylaktické reakce. Směrnice EU o označování potravin je nařizuje označovat rozděleně. 

Korýši zahrnují více než 50 000 druhů. Přestože jsou garnáti a krevety odlišní, často se zaměňují pod společné označení krevety. Jedlé korýše můžeme seskupit na: krevety, garnáty, humry, langusty, kraby a raky. 

Měkkýši mají nejdůležitější třídy:

  • Plži (ulity): ušně, bahenky, homolice, přílipky, hlemýždi, slimáci, plzáci.
  • Mlži (lastury): ústřice, srdcovky, hřebenatky, slávky, škeble.

Hlavonožci: krakatice, oliheň, chobotnice, sépie (kulinářský název „kalamáry“se používá často pro smažené kroužky z hlavonožců, většinou chobotnic).

Příznaky alergie

Příznaky mohou být vyvolány malou dávkou jídla, vdechováním i kožním kontaktem a zahrnují všechny projevy alergie (svědění, kopřivka, otoky, dechové potíže, zvracení, bolesti břicha, průjem, celková šoková reakce). Reakce se většinou projevuje brzy po požití. V pracovním prostředí se zpracováním ryb a mořských plodů jsou lidé vystaveni vysokým koncentracím alergenů vdechováním i kožním kontaktem s možným rozvojem astmatu a ekzémů. Korýši a měkkýši jsou v některých oblastech druhou nejčastější příčinou tzv. food-dependent exercise – induced anafylaxis (FDEIA), což je stav, kdy se za několik hodin po požití určité potraviny s následnou větší fyzickou aktivitou rozvine těžká celková alergická reakce (anafylaxe). Méně často se můžeme setkat se stavem, kdy přibližně za 2 hodiny po konzumaci dojde ke zvracení, později i průjmu, dehydrataci. Tento syndrom enterokolitidy vyvolaný potravinovou bílkovinou (FPIES) je u dospělých nejčastěji způsoben právě korýši, měkkýši a rybami. Četnost reakcí je v klesajícím pořadí: kreveta/garnát – humr – krab – měkkýši. Uvádí se, že přibližně 45 % alergiků na korýše reaguje také na měkkýše a 70–80 % alergiků na měkkýše mělo reakci i na korýše. 

Hlavní alergen korýšů i měkkýšů je svalová bílkovina tropomyosin, který je vysoce odolný k tepelnému zpracování. Tropomyosin různých druhů korýšů je podobný a proto alergik na krevety (garnáty) snadno reaguje na kraby, raky, humry, langusty. O tropomyosinu měkkýšů je informací mnohem méně. Další možné alergeny jsou arginin kináza (hraje roli ve zkřížené reaktivitě mezi korýši, měkkýši a jedlým hmyzem), myosin – lehký řetězec, troponin C a I, sarkoplazmatický Ca – vázající protein, hemokyanin, triosa-fosfát isomeráza (nalezena u krevet, krabů, raků a švábů), protein vázající mastné kyseliny. 

Hlavní parazit ryb Anisakis simplex napadá také korýše a chobotnice, takže pokud sní alergik na toho parazita napadeného korýše nebo chobotnici, může reakce mylně navádět na alergii na korýše a měkkýše. A aby byla situace ještě složitější, jedním z alergenů parazita Anisakis simplex je tropomyosin, který je vysoce podobný tropomyosinu korýšů. 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že do alergologického vyšetření je nutné se přísně vyhnout všem druhům korýšů a měkkýšů.  Alergologické vyšetření pomůže ke správnému stanovení diagnózy a k určení míry rizika reakcí. Pro lékaře jsou důležité všechny informace o projevech reakce, časové souvislosti, závažnost, dále údaje o zdravotním stavu pacienta, užívání léků. Pro potvrzení diagnózy alergie se využívá vyšetření specifických IgE protilátek a komponent z žilní krve. Po zvážení rizik lékařem, je možné provést kožní testy.

Obecně platí, že pokud je pacient alergický na krevety, doporučuje se vyhýbat se všem korýšům, přestože je možné, že se alergie bude týkat jen určitého druhu. Pokud se prokáže alergie na měkkýše, doporučení je vyhýbat se všem měkkýšům, nicméně pokud je vysoce pozitivní tropomyosin, může se zákaz týkat všech korýšů i měkkýšů. 

Ne každá reakce po požití korýšů a měkkýšů je pravá alergie

Příznaky podobné alergii mohou vyvolat i „otravy“, tedy reakce toxické nebo infekční. Na toxický původ potíží může navést větší počet postižených osob, které jedly stejné jídlo a také vysoký výskyt sezónních řas a sinic s větší pravděpodobností přítomnosti fytotoxinů. Otravy mají často v popředí neurologické potíže: poruchy citlivosti, brnění v ústech, krku i jinde, později svalovou ochablost. Infekční příčiny (viry, bakterie), zejména po požití syrových nebo nedovařených jídel, způsobují – s delším časovým odstupem ve srovnání s alergií – zvracení, průjmy, křeče v břiše, zimnice a někdy neurologické potíže.

Alergii na korýše a měkkýše zatím vyléčit nelze

Přísná dieta je základní opatření. Protože reakci může vyvolat pozření minimálního množství alergenu, pouhý kontakt nebo vdechnutí aerosolu, musíte být důslední a neustále kontrolovat složení potravin. Korýši a výrobky z nich jsou alergen číslo 2, měkkýši číslo 14. Nebezpečné jsou tzv. “skryté alergeny” a kontaminované pokrmy. Opatrnost je třeba při stravování ve fast-foodech, jídelnách, restauracích, na návštěvách. Vyhýbejte se restauracím, kde se podávají ryby a mořské plody. Pacienti, kteří prodělali závažné reakce, musí být vybaveni léky včetně autoinjektoru s adrenalinem.

Praktické rady

Potravinová aditiva mohou obsahovat proteinové deriváty korýšů (pasty, ochucovadla, marinády).

Nekontaminované mořské řasy (např. nori, wakame, kombu), které se používají v asijské kuchyni, jsou pro alergiky na korýše i měkkýše bezpečné, stejně jako výtažky z mořských řas používané jako emulgátory, stabilizátory a zahušťovadla (agar E406, karagenan E407).

Avatar

autorem tohoto článku je

reklama
Edit Template

Sdílejte náš obsah dál

Poslední články

  • Vše
Edit Template