Dítě s potravinovou alergií ve škole

Potravinovou alergií trpí nejméně 4-7 % dětí. Ke 20 % alergických reakcí po potravině dochází ve školách. Až ⅔ škol mají mezi žáky alespoň 1 dítě s rizikem anafylaxe.

Velmi důležitá je spolupráce rodičů se školou.

Před tím než nastoupí vaše dítě do školy, snažte se získat maximum informací o potravinové alergii vašeho dítěte. Předejte informace zaměstnancům školy, včetně zaměstnanců stravovacího provozu.

Každý rodič by měl upozornit a vysvětlit

  • jakým potravinám se jeho dítě musí vyhnout
  • příznaky alergické reakce
  • význam léčby, první pomoci při reakci
  • správný postup použití autoinjektoru

 

Snažte se vytvořit plán a opatření pro vaše dítě tak, aby nebylo kvůli svému onemocnění znevýhodněno a mohlo se zapojit do aktivit se svými spolužáky.

POKUD JE VAŠE DÍTĚ VYBAVENO BALÍČKEM PRVNÍ POMOCI, KTERÝ OBSAHUJE AUTOINJEKTOR S ADRENALINEM, LÉKY A INHALAČNÍ SPREJ, MUSÍ JEJ MÍT STÁLE U SEBE!

Žádost rodičů škole

Žádost by mohla vypadat takto:

Návod k poskytnutí první pomoci vyplní váš lékař. Akční plán laické pomoci při alergické reakci obsahuje důležité informace pro opatrovatele, pedagogické pracovníky, vedoucí táboru, doprovodu při výletech a podobně.

České pediatrické společnosti zahájila činnost Pracovní skupina pro péči o chronicky nemocné děti ve školách. Jejím cílem je zlepšení postavení dětí s chronickým onemocněním ve školách i školkách. Důvodem jsou stále se vyskytující situace, kdy je dětem vyžadujícím trvalou nebo pohotovostní aplikaci léků během vyučování odmítán přístup ke vzdělání. Cílem činnosti pracovní skupiny je nová právní úprava řešící mimo jiné podávání nezbytné medikace. Členové PAPRSK jsou členy této pracovní skupiny. Výsledkem by měla být Smlouva mezi školou a rodiči, která by podrobně řešila situace spojené s řešením akutní alergické reakce. Dalším cílem je zajištění stravování u dětí s potravinovou alergií – optimálně možností podávání domácí stravy ve školách a zejména školkách, což bohužel dosud není vždy možné.

 

Veronika Solařová

autorem tohoto článku je

reklama
Edit Template

Sdílejte náš obsah dál

Poslední články

  • Vše
Edit Template